2018-12-15 Dotacje dla NGO

30 listopada 2018 r. Prezydent Miasta Torunia ogłosił 28 otwartych konkursów ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Gminy Miasta Toruń w roku 2019 oraz w latach 2019 – 2021.

6 grudnia br. ogłoszone zostały kolejne 4 konkursy koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Aktualnie trwa nabór w ramach 32 konkursów, w tym:

  • 25 konkursów na realizację zadań w ramach działalności pożytku publicznego,
  • 1 konkursu na wykonanie w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego,
  • 1 konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w roku 2019 (4 zadania),
  • 5 konkursów na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Łączna wysokość puli konkursowej wynosi blisko 37 mln zł, w tym ponad 18 mln zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

W br. generator ofert został po raz pierwszy wdrożony dla konkursów na wykonanie w zadań zlecanych w trybie:

- ustawy o sporcie,

- ustawy o zdrowiu publicznym,

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nowością są konkursy:

- wieloletni nr 20 na organizację wydarzeń w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski (pula konkursowa: 200.000 zł na 2019 i 2020 r.),

- konkurs roczny nr 23 na działania edukacyjne liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz wzmocnienie kompetencji przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich NGO (łączna pula konkursowa: 60.000 zł),

-konkurs roczny nr 26 na wspieranie opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia (pula: 25.000 zł).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie https://www.witkac.pl/ oraz ZŁOŻENIE W WERSJI PAPIEROWEJ stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną.

W większości konkursów termin składania ofert upływa z dniem 31 grudnia 2018 r. (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe terminy określone są w treści ogłoszeń  konkursowych.

Ogłoszenia konkursowe można pobrać w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl (zakładka „KONKURSY DLA NGO”), w Biuletynie informacji Publicznej („Ogłoszenia PMT”), w GENERATORZE OFERT witkac.pl.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania się do prac komisji konkursowych oceniających oferty złożone w wyników otwartych konkursów. Termin naboru – do dnia 20 grudnia 2018 r.

Więcej informacji – TUTAJ.

***

PRZEJDŹ
DO GENERATORA OFERT

***

ilość odsłon podstrony: 553
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"