2018-12-12 Jesteś organizacja pozarządową?

 

Do 31 stycznia 2019 roku trwa nabór ofert w konkursie na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta (obszar rewitalizacji, konkurs nr 27).

Celem konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia  jest rozbudzenie aktywności i integracji społecznej, aktywizacja zawodowa, zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności, budowanie więzi międzypokoleniowej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie nowej oferty spędzania czasu wolnego, szerzenie dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą, budowanie tożsamości lokalnej i współodpowiedzialności za przestrzeń życia i funkcjonowania mieszkańców, aktywności ruchowej, przeciwdziałanie uzależnieniom i inne.

Zadania mogą być wykonywane w różnych formach, w szczególności:        

  • warsztaty;
  • szkolenia;działania edukacyjne oraz animacyjne;
  • spotkania integracyjne i aktywizacyjne;
  • wydarzenia kulturalne, artystyczne;
  • wydarzenia powiązane z dobrami kultury, mające na celu budzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania;
  • działania poprawiające funkcjonalność i estetykę przestrzeni obszaru rewitalizacji.

W przypadku wyboru ofert, realizacja zadań nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.

 

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 50.000 zł,
z zastrzeżeniem, że jednorazowa kwota dotacji nie może przekroczyć 5.000 zł.

 

 

Gdzie znaleźć informację o konkursie?

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami dostępna jest TUTAJ (konkurs nr 27) oraz TUTAJ.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie www.witkac.pl oraz złożenie oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO, zawierający zgodną sumę kontrolną.

 

Zapraszamy do składania ofert!!!

 

 

***

 

PRZEJDŹ DO
GENERATORA OFERT

 

***

 

 

 

ilość odsłon podstrony: 362
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"