POPROŚ URZĘDNIKA O POMOC

Osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych wydziałach UMT
 
Dane teleadresowe znajdziesz również w BIP, po kliknięciu na nazwę wybranego wydziału.
 
 
 Małgorzata Skibicka
 
 • koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie miasta Toruń,
 • współredagowanie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz z funduszy krajowych.
Wały gen. Sikorskiego 10, p. 18
87-100 Toruń
T: 56 611 87 24
E: m.skibicka@um.torun.pl
 

 

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Dorota Knut
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie:

 • działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych oraz z funduszy krajowych.

ul. Grudziądzka 126b, p. 214
87-100 Toruń
T: 56 611 85 51
E: d.knut@um.torun.pl

Elżbieta Dokurno, Małgorzata Przybyszewska, Jadwiga Kopczyńska, Izabela Skowrońska - współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych ze wspieraniem rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.

Elżbieta Dokurno
T: 56 611 88 48
E:
e.dokurno@um.torun.pl

ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój nr 7
87-100 Toruń


Małgorzata Przybyszewska

T: 56 611 87 25
E:
m.kapelinska@um.torun.p

ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój nr 7
87-100 Toruń

Małgorzata Borgula
T: 56 611 88 18
m.borgula@um.torun.pl 

ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój nr 6
87-100 Toruń

Izabela Skowrońska
T: 56 611 88 19
E:
i.skowronska@um.torun.pl
ul. Wały gen. Sikorskiego 10
, pokój nr 6
87-100 Toruń

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Anna Czajka - współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia.

ul. Fałata 39, pokój nr 12
87-100 Toruń
T: 56  611 84 62
E: a.czajka@um.torun.pl

Kazimiera Janiszewska - współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z działaniami na rzecz osób i rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

ul. Fałata 39, pokój nr 13
87-100 Toruń
T: 56 611 84 61
E: k.janiszewska@um.torun.pl

Zenona Jasek, Małgorzata Toruńska
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem patologiom społecznym.

Zenona Jasek
ul. Fałata 39, pokój nr 16
87-100 Toruń
T: 56  611 84 60
E: z.jasek@um.torun.pl

Małgorzata Toruńska
ul. Fałata 39, pokój nr 16
87-100 Toruń
T: 56  611 84 52
E: m.torunska@um.torun.pl
   
Waldemar Katlewski
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

ul. Fałata 39, pokój nr 15
87-100 Toruń
T: 56  611 84 53
E: w.katlewski@um.torun.pl

Maria Fiderewicz-Kubacka, Katarzyna Dąbrowska, Karolina Wierzbowska-Nowak
współpraca z klubami sportowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z rozwojem sportu.

Maria Fiderewicz-Kubacka 
ul. Fałata 39, pokój nr 28
87-100 Toruń
T: 56 611 83 69
E: m.kubacka@um.torun.pl

Katarzyna Dąbrowska 
ul. Fałata 39
, pokój nr 28
87-100 Toruń
T: 56 611 83 68
E: k.dabrowska@um.torun.pl

Karolina Wierzbowska-Nowak
ul. Fałata 39, pokój nr 31
87-100 Toruń
T: 56 611 83 82
E: k.wierzbowska@um.torun.pl

Adam Zakrzewski, Maja Nakonowska

współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

Adam Zakrzewski
ul. Fałata 39, pokój nr 30
87-100 Toruń
T: 56 611 83 66
E: a.zakrzewski@um.torun.pl

Maja Nakonowska
ul. Fałata 39, pokój 29
87-100 Toruń
T: 56 611 83 67
E: m.nakonowska@um.torun.pl

Marzena Chmielewska
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych ze wspieraniem edukacji i wychowania

ul. Fałata 39, pokój nr 22
87-100 Toruń
T: 56 611 88 27
E: m.chmielewska@um.torun.pl

Magdalena Moch
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych ze wspieraniem edukacji i wychowania

ul. Fałata 39, pokój nr 23
87-100 Toruń
T: 56 611 88 30
E: m.moch@um.torun.pl


Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Edyta Sulińska
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców Toruńskiego Centrum Miasta

ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
T: 56 611 87 53
E: e.sulinska@um.torun.pl

 

 

Maria Stańczewska

współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego
 
ul. Wały gen. Sikorskiego 12, pok. nr 7
T: 56 611 86 93
E: m.stanczewska@um.torun.pl
 

Joanna Tyczyńska
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych ze wspieraniem
opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia

ul. Wały gen. Sikorskiego 12, pokój nr 5
87-100 Toruń
T: 56 611 86 60
E: j.tyczynska@um.torun.pl
 
 

Janusz Pleskot
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z:

 • bezpieczeństwem na wodach w granicach administracyjnych Miasta Torunia
 • działalnością na rzecz wzmacniania obronności państwa

ul. Legionów 70/76, pokój nr 214 f
87-100 Toruń
T: 56 611 93 07
E: j.pleskot@um.torun.pl

Wydział Promocji i Turystyki
Małgorzata Hoffmann

 • współpraca z Grupami Inicjatywnymi i organizacjami pozarządowymi w  zakresie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z promocją marki Toruń w kraju i za granicą

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, pok. 47
87-100 Toruń
T: 56 611 86 76
E: m.hoffmann@um.torun.pl

Tomasz Kunert

współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z obchodami 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, pok. 48
87-100 Toruń
T: 56 611 86 71
E: t.kunert@um.torun.pl

Maria Pałucka, Magdalena Piotrowska
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Maria Pałucka
ul. Wały gen. Sikorskiego 10 , pokój nr 33
87-100 Toruń
T: 56 611 83 65
E: m.palucka@um.torun.pl

Magdalena Piotrowska
ul.
Wały gen. Sikorskiego 10 , pokój nr 32
87-100 Toruń
T: 56 611 83 61
E: m.piotrowska@um.torun.pl


Centrum Wsparcia Biznesu
Piotr Zariczny
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z:

 • promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • działaniami wspomagającymi rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalnością wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • edukacją liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
 • wzmocnieniem kompetencji  przedstawicieli, w tym wolontariuszy toruńskich organizacji pozarządowych

ul. Konopnickiej 13, pok. nr 8/9
T: 690 448 436
E: p.zariczny@torun.direct

 

Rejestracja stowarzyszeń:

 

 

Maria Królikowska
 • wpis do ewidencji  uczniowskich klubów sportowychinnych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zgłaszanie założenia stowarzyszeń zwykłych (bez osobowości prawnej), jednostki terenowej (oddział, koło) stowarzyszenia zarejestrowanego w  KRS, które posiada główną siedzibę władz naczelnych poza Toruniem.

ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, pokój nr 13
87-100 Toruń
T: 56 611 88 62
E: m.krolikowska@um.torun.pl

ilość odsłon podstrony: 15525
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"