2019-10-21 Mamy program na 2020!

Mamy TO!

10 października 2019 r. Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Program do pobrania - TUTAJ.

W porównaniu do tegorocznego programu współpracy w projekcie na rok 2020:

1. Zaktualizowano definicję rewitalizacji w słowiczku pojęć.

2. Uwzględniono obszar współpracy jakim będzie sieć Centrów Aktywności Lokalnej – miejsc otwartych dla mieszkańców, przez nich współtworzonych, dających przestrzeń i wiedzę niezbędną do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wpierających rozwój wolontariatu.

3. Uzupełniono priorytetowe zadania w zakresie:

1) wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji osiągnięć kulturalnych Torunia o:

a) realizację inicjatyw mających na celu łączenie nauki i kultury;

b) realizację wydarzeń w ramach obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski;

2) wspierania edukacji i wychowania o:

a) promocję postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży, w szczególności związanych z obchodami 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski;

b) organizację przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”;

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej wspierania edukacji i wychowania o:

a) wydarzenia połączone z zazielenieniem przestrzeni miejskiej,

b) promocję postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska na terenie gminy;

4) wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych o wspieranie integracji lokalnej społeczności poprzez prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej, tj. lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia;

5) pomocy społecznej;

6) wspierania działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców.

4. Uszczegółowiono priorytetowe zadanie w zakresie rewitalizacji.


 

ilość odsłon podstrony: 315
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"