ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

ROK 2020

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok

Pobierz TUTAJ

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Jak co roku, podczas rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych możesz 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozliczająca się według skali podatkowej bez względu na źródło przychodu lub podatkiem liniowym (do 30 kwietnia 2020 r.).

Oddając swój 1% podatku organizacji pożytku publicznego nie tracisz nic, bo w przeciwnym razie środki te trafiłyby do Skarbu Państwa. A tak masz wpływ na to, co stanie się z częścią Twojego podatku.

Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z tej formy wsparcia organizacji, bowiem za rok 2018 przekazali organizacjom pozarządowym (za pośrednictwem I oraz II Urzędu Skarbowego) ponad 3,6 mln zł. Jednak z tej kwoty tylko 1 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego. Za rok 2019 swój 1% torunianie przekazali organizacjom pozarządowym w kwocie przekraczającej 3,5 mln zł. Z tej kwoty toruńskie organizacje otrzymały 1,7 mln zł co daje 70% wzrost przekazanego wsparcia do roku ubiegłego. Wynik ten jest wyższy niż w roku poprzednim pomimo niższej sumy ogólnej jaka trafiła do organizacji pozarządowych ogółem. Budujący jest fakt, że mieszkańcy Torunia doceniają trud i pracę lokalnych organizacji pozarządowych i są one coraz częściej doceniane przez przekazanie swojego podatku na ich rzecz.

Prezydent Miasta Torunia jak co roku zachęca do oddawania 1% podatku w szczególności toruńskim organizacjom pożytku publicznego

ROK 2019

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok
         
LP. NR KRS NR NIP NAZWA MIEJSCOWOŚĆ
1 0000001971   FUNDACJA GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE TORUŃ
2 0000002803 8792265906 FUNDACJA NA RZECZ HEMATOLOGII I MEDYCYNY REGENERACYJNEJ TORUŃ
3 0000017073 9561603640 FUNDACJA SPOŁECZNO-CHARYTATYWNA POMOC RODZINIE I ZIEMI W TORUNIU TORUŃ
4 0000017256 8790012650 FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM TORUŃ
5 0000023710 8791746182 "DAJ SZANSĘ" FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH TORUŃ
6 0000024009 8791748028 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU TORUŃ
7 0000025163 9561939593 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO TORUŃ
8 0000026258 9561032605 EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY TORUŃ
9 0000027675 9562056743 FUNDACJA AMICUS UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI TORUŃ
10 0000028517 9561696274 STOWARZYSZENIE "TILIA" TORUŃ
11 0000037459 9561855235 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD POWIATOWY TORUŃ
12 0000039014 8792287026 "TORUŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE" TORUŃ
13 0000039597 8791013172 TOWARZYSTWO SPORTOWE "OPATRUNKI" TORUŃ
14 0000041692 9561625127 FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK. TORUŃ
15 0000042393 9562055353 STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO AUTYZMU W TORUNIU TORUŃ
16 0000046720 9562094028 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI TORUŃ
17 0000050367 8792255291 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ "ZDROWA RODZINA" W TORUNIU TORUŃ
18 0000051002 9561913582 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA TORUŃ
19 0000051488   KLUB SZACHOWY "64-TORUŃ" TORUŃ
20 0000054824 5251009030 TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U" TORUŃ
21 0000059457   FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH TORUŃ
22 0000060070 9562073799 KLUB SPORTOWY LAGUNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W TORUNIU TORUŃ
23 0000061032 9561667338 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY-AXEL TORUŃ
24 0000067081 9561672948 TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ TORUŃ
25 0000081181 8792301973 RC FUNDACJA KONSULTINGU I REHABILITACJI TORUŃ
26 0000083004 9562002196 STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEMOŻLIWYCH "MOTYKA" TORUŃ
27 0000096044 9561044502 TORUŃSKI KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY "BUDOWLANI" TORUŃ
28 0000098197 9561268325 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ TORUŃSKIEJ SZKOŁY KONSERWACJI TORUŃ
29 0000099312 8792045814 POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI MASTERS TORUŃ
30 0000103437 9562071010 KLUB KARATE TRADYCYJNEGO "KUMADE" TORUŃ
31 0000111794 9561864530 STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZA TORUŃ
32 0000121592 9561916758 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE TORUŃ
33 0000126763   STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GOLFA I FORTYFIKACJI "TATFORT" W TORUNIU TORUŃ
34 0000137054   STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI BANK ŻYWNOŚCIOWO-RZECZOWY W TORUNIU TORUŃ
35 0000176163 8792377835 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY PRZEWLEKLE CHORYM "CHRONICA" TORUŃ
36 0000183283 9562115664 FUNDACJA "ŚWIATŁO" TORUŃ
37 0000202576 9562122440 "JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA TORUŃ
38 0000220036   FUNDACJA SENII I EDWARDA MARTUSZEWSKICH PROTOMNI TORUŃ
39 0000221611 8792427585 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU TORUŃ
40 0000224495   STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I POMOCY RODZINIE "RÓWNE SZANSE" TORUŃ
41 0000225584   CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ TORUŃ
42 0000228104 8792439513 KIERUNEK ZDROWIE TORUŃ
43 0000229876 8792043488 MIĘDZYSZKOLNY KLUB PŁYWACKI "TORUŃCZYK" TORUŃ
44 0000230788   FUNDACJA KOT-KOTY OTOCZONE TROSKĄ TORUŃ
45 0000235229 9562167649 FUNDACJA "FENIKS" TORUŃ
46 0000246105 9562164013 BANK ŻYWNOŚCI TORUŃ
47 0000267946   KATOLICKI OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNY "CYRENEJCZYK" TORUŃ
48 0000272775 8792510211 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ TORUŃ
49 0000276112 9562109126 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI TORUŃSKIEJ IM. WANDY SZUMAN TORUŃ
50 0000276152 9562193061 PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ
51 0000277530   "FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS" TORUŃ
52 0000279451   FUNDACJA O UŚMIECH DZIECKA TORUŃ
53 0000282500 9562197751 FUNDACJA FABRYKA UTU TORUŃ
54 0000291792 9562210204 FUNDACJA "TRADITIO EUROPAE" TORUŃ
55 0000292412   STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SP 6 I ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ TORUŃ
56 0000295198 9562215064 STOWARZYSZENIE "ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ
57 0000296292 8792546752 "NADZIEJA DLA RODZIN" TORUŃ
58 0000296717 9562221627 TORUŃSKIE TOWARZYSTWO FORTYFIKACYJNE TORUŃ
59 0000299242 9562231407 STOWARZYSZENIE ROWEROWY TORUŃ TORUŃ
60 0000303952 9562228670 FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ" TORUŃ
61 0000306255 9562223738 FUNDACJA TAK DLA ZDROWIA TORUŃ
62 0000306300 8792571595 TORUŃSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TORUŃ
63 0000312378 8792574151 "EDUKACYJNA SZANSA DLA WSZYSTKICH" TORUŃ
64 0000312459 8792579295 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" TORUŃ
65 0000314567   "MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY TORUŃ" TORUŃ
66 0000328142 9562252355 TORUŃSKA FUNDACJA "STARE MIASTO" TORUŃ
67 0000333830 9562257039 STOWARZYSZENIE "SERCE ZA SERCE" TORUŃ
68 0000344871 9562264513 "DOROTKOWO" FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ TORUŃ
69 0000345078 8792615370 STOWARZYSZENIE WALKI ZE SPAMEM TORUŃ
70 0000353330 9562272903 FUNDACJA COURT WATCH POLSKA TORUŃ
71 0000379963 9562286466 FUNDACJA DOBRA TORUŃ
72 0000380495 8792650892 TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE ALAUDA TORUŃ
73 0000381984 9562287945 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM "ŚWIATŁO" TORUŃ
74 0000386068 9562296016 TORUŃSKIE SPACERY FOTOGRAFICZNE TORUŃ
75 0000402860 9562298647 FUNDACJA KLAMRA TORUŃ
76 0000408882 9562299606 FUNDACJA HOSPICJUM DLA KOTÓW BEZDOMNYCH TORUŃ
77 0000410895 8792667214 "RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT" TORUŃ
78 0000419261 9562299977 FUNDACJA HODOS TORUŃ
79 0000440562 9562301705 POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE TORUŃ
80 0000445282 9562301987 FUNDACJA "NOVUS GENESIS" TORUŃ
81 0000447071 8792669414 FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO TORUŃ
82 0000449972 8792669791 FUNDACJA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM IM. MARCINA MUCHEWICZA "SERCE DZIECIOM" TORUŃ
83 0000457679 9562303182 STOWARZYSZENIE CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD TORUŃ
84 0000474181 9562304247 FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA TORUŃ
85 0000524138 8792675515 FUNDACJA MUNUS CORDIS TORUŃ
86 0000533493 9562309411 FUNDACJA "PRO FUTURO THEOLOGIAE" TORUŃ
87 0000588873 9562298699 STOWARZYSZENIE OGNISKO SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ALFA SPORT TORUŃ" TORUŃ
88 0000596503 8792682142 TORUŃSKA FUNDACJA ROZWOJU "WSZYSTKO JEST MOŻLIWE" TORUŃ
89 0000647260 9562321346 FUNDACJA "SAMARYTANIN" TORUŃ

 

 

 

 


 

Informacje pomocnicze:


  • Webinarium nt. 1% w usłudze Twój e-PIT oraz zmian dla NGO - TUTAJ
  • Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT - TUTAJ
  • Pytania i odpowiedzi - TUTAJ
  • OPP – jako pracodawca i podmiot, który wypłaca inne świadczenia podlegające opodatkowaniu PIT - TUTAJ

Akcja I ♥ Toruń. TU zostawiam mój 1%

1% PODATKU DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Jak co roku, podczas rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych możesz 1% jego wysokości przeznaczyć na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Może to zrobić każda osoba fizyczna, rozliczająca się według skali podatkowej bez względu na źródło przychodu lub podatkiem liniowym (do 30 kwietnia 2018 r.) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (do 31 stycznia 2018 r.).

Oddając swój 1% podatku organizacji pożytku publicznego nie tracisz nic, bo w przeciwnym razie środki te trafiłyby do Skarbu Państwa. A tak masz wpływ na to, co stanie się z częścią Twojego podatku.

Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z tej formy wsparcia organizacji, bowiem w roku 2017 przekazali OPP (za pośrednictwem I i II Urzędu Skarbowego) ponad 3,6 mln zł. Jednak z tej kwoty tylko 1 mln zł otrzymały toruńskie podmioty sektora pozarządowego. Liczymy, że w 2018 roku wynik ten będzie jeszcze lepszy!

Ze strony redakcji Orbitoruń.pl zachęcamy do oddawania 1% podatku w szczególności toruńskim organizacjom pożytku publicznego, których aktualną listę znajdziesz poniżej.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEZNACZYĆ SWÓJ 1% PODATKU NA RZECZ OPP?

W zależności od tego za pomocą jakiego formularza PIT się rozliczasz, pola przeznaczone do wprowadzenia danych dotyczących 1% podatku będą miały inne numery. Sam układ i przeznaczenie poszczególnych komórek jest jednak taki sam. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik, przygotowany na podstawie najpopularniejszego formularza PIT 37.

Aby przekazać swój 1% podatku organizacji pożytku publicznego, wystarczy wypełnić 2 podstawowe pola - numer KRS organizacji oraz kwotę 1% (zaokrąglamy ją w dół do pełnych dziesiątek groszy, czyli jeśli należny podatek wynosi przykładowo 4569 zł, to w odpowiednim polu wpisujemy 45,60 zł).

Pozycję "Cel szczegółowy 1%" wypełniasz, gdy chcesz wskazać na co dana organizacja miałaby przeznaczyć Twoje środki (konkretny podopieczny, placówka itp.). Pamiętaj jednak, że informacja ta jest jedynie niewiążąco dla organizacji wskazówką. Możesz także podać kontakt do siebie (np. numer telefonu i e-mail), który zostanie przekazany wybranemu OPP wraz kwotą oraz danymi teleadresowymi. Stanie się tak jednak pod warunkiem, że zaznaczysz odpowiedni kwadrat "Wyrażam zgodę".

Przy rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, mogą również przekazać 1% organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki ułatwieniu emeryci i renciści nie muszą wypełniać samodzielnie zeznania podatkowego. W praktyce takie osoby mogą składać w urzędach skarbowych oświadczenia PIT-OP, wskazujące konkretną organizację mającą otrzymać 1 proc. podatku.

Instrukcję jak to zrobić znajdziecie Państwo na stronie Portalu organizacji pozarządowych NGO.pl - TUTAJ.


LISTA TORUŃSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2017

 

LP. NR KRS NAZWA ORGANIZACJI
1. 0000001971 FUNDACJA GIMNAZJUM I LICEUM AKADEMICKIE
2. 0000002803 FUNDACJA NA RZECZ HEMATOLOGII
3. 0000017073 FUNDACJA SPOŁECZNO-CHARYTATYWNA POMOC RODZINIE I ZIEMI W TORUNIU
4. 0000017256 FUNDACJA POMOCY SAMOTNYM MATKOM
5. 0000023710 "DAJ SZANSĘ" FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6. 0000024009 FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ARKADIA" W TORUNIU
7. 0000025163 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO
8. 0000026258 EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY
9. 0000027675 FUNDACJA AMICUS UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI
10. 0000028517 STOWARZYSZENIE "TILIA"
11. 0000037459 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ZARZĄD POWIATOWY
12. 0000039014 "TORUŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE"
13. 0000039597 TOWARZYSTWO SPORTOWE "OPATRUNKI"
14. 0000041692 FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ. ARCHIWUM I MUZEUM POMORSKIE ARMII KRAJOWEJ ORAZ WOJSKOWEJ SŁUŻBY POLEK.
15. 0000042393 STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO AUTYZMU W TORUNIU
16. 0000046720 TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
17. 0000050367 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ "ZDROWA RODZINA" W TORUNIU
18. 0000051002 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
19. 0000051488 KLUB SZACHOWY "64-TORUŃ"
20. 0000052038 FUNDACJA NA RZECZ OFIAR WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM "ZIELONY LIŚĆ"
21. 0000054824 TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U"
22. 0000059457 FUNDACJA DUCHA NA RZECZ REHABILITACJI NATURALNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
23. 0000060070 KLUB SPORTOWY LAGUNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 24 W TORUNIU
24. 0000061032 MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY-AXEL
25. 0000067081 TORUŃSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
26. 0000081181 RC FUNDACJA KONSULTINGU I REHABILITACJI
27. 0000083004 STOWARZYSZENIE INICJATYW NIEMOŻLIWYCH "MOTYKA"
28. 0000096044 TORUŃSKI KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY "BUDOWLANI"
29. 0000098197 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ TORUŃSKIEJ SZKOŁY KONSERWACJI
30. 0000099312 POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI MASTERS
31. 0000103437 KLUB KARATE TRADYCYJNEGO "KUMADE"
32. 0000111794 STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI OPUSZCZONYMI P.N. ORATORIUM IM. BŁ. KS.BR. MARKIEWICZA
33. 0000121592 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
34. 0000126763 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GOLFA I FORTYFIKACJI "TATFORT" W TORUNIU
35. 0000137054 STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI BANK ŻYWNOŚCIOWO-RZECZOWY W TORUNIU
36. 0000138867 STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY "RAZEM"
37. 0000176163 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY PRZEWLEKLE CHORYM "CHRONICA"
38. 0000183283 FUNDACJA "ŚWIATŁO"
39. 0000202576 "JESTEM" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA
40. 0000402860 FUNDACJA KLAMRA
41. 0000220036 FUNDACJA SENII I EDWARDA MARTUSZEWSKICH PROTOMNI
42. 0000221611 STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU
43. 0000224495 STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I POMOCY RODZINIE "RÓWNE SZANSE"
44. 0000225584 CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ
45. 0000228104 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA BIAŁACZKĘ
46. 0000408882 FUNDACJA HOSPICJUM DLA KOTÓW BEZDOMNYCH
47. 0000230788 FUNDACJA KOT-KOTY OTOCZONE TROSKĄ
48. 0000235229 FUNDACJA "FENIKS"
49. 0000237374 FUNDACJA PLATON IMIENIA KUBY RUMIŃSKIEGO
50. 0000246105 BANK ŻYWNOŚCI
51. 0000267946 KATOLICKI OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNY "CYRENEJCZYK"
52. 0000272775 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
53. 0000276112 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DIECEZJI TORUŃSKIEJ IM. WANDY SZUMAN
54. 0000276152 PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
55. 0000277530 "FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU IMPULS"
56. 0000279451 FUNDACJA O UŚMIECH DZIECKA
57. 0000282500 FUNDACJA FABRYKA UTU
58. 0000291792 FUNDACJA "TRADITIO EUROPAE"
59. 0000292380 EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH
60. 0000292412 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SP 6 I ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
61. 0000524138 FUNDACJA MUNUS CORDIS
62. 0000295198 STOWARZYSZENIE "ŻYĆ LEPIEJ"
63. 0000296292 "NADZIEJA DLA RODZIN"
64. 0000296717 TORUŃSKIE TOWARZYSTWO FORTYFIKACYJNE
65. 0000298217 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KUJAWSKO - POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
66. 0000299242 STOWARZYSZENIE ROWEROWY TORUŃ
67. 0000299315 FUNDACJA INTER STAR
68. 0000303952 FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "TIM - TROSKA I MIŁOŚĆ"
69. 0000306255 FUNDACJA TAK DLA ZDROWIA
70. 0000533493 FUNDACJA "PRO FUTURO THEOLOGIAE"
71. 0000312378 "EDUKACYJNA SZANSA DLA WSZYSTKICH"
72. 0000312459 TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI"
73. 0000314567 "MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY TORUŃ"
74. 0000328142 TORUŃSKA FUNDACJA "STARE MIASTO"
75. 0000333830 STOWARZYSZENIE "SERCE ZA SERCE"
76. 0000334503 STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI "MATEUSZ"
77. 0000344871 "DOROTKOWO" FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ
78. 0000345078 STOWARZYSZENIE WALKI ZE SPAMEM
79. 0000353330 FUNDACJA COURT WATCH POLSKA
80. 0000379963 FUNDACJA DOBRA
81. 0000380495 TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE ALAUDA
82. 0000381984 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM "ŚWIATŁO"
83. 0000537556 FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU SEKCJI HOKEJA NA TRAWIE KLUBU SPORTOWEGO POMORZANIN TORUŃ - "TORUŃSCY LASKARZE"
84. 0000410895 "RAZEM ZMIENIAMY ŚWIAT"
85. 0000411139 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA TWÓRCZEJ I AKTYWNEJ MŁODZIEŻY "PESTKA"
86. 0000419261 FUNDACJA HODOS
87. 0000440562 POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
88. 0000445282 FUNDACJA "NOVUS GENESIS"
89. 0000447071 FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
90. 0000449972 FUNDACJA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY POSZKODOWANYM IM. MARCINA MUCHEWICZA "SERCE DZIECIOM"
91. 0000457679 STOWARZYSZENIE CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD
92. 0000588873 STOWARZYSZENIE OGNISKO SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ALFA SPORT TORUŃ"
93. 0000647260 FUNDACJA "SAMARYTANIN"

 

Zestawienie opracowane na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017  opublikowanego w dniu 15 grudnia 2017 r. przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - TUTAJ.


ilość odsłon podstrony: 6763
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"