PARTNERSTWA Z NGO

POBIERZ:    

  • Zarządzenie nr 304/2015 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miasta Toruń i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - TUTAJ (zmienione Zarządzeniem nr 31/2017 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2017 r. - TUTAJ)

 

RAMOWE WZORY FORMULARZY mają charakter pomocniczy przy realizacji procedury zawierania partnerstw projektowych i nie są obowiązkowe dla wnioskodawców i oferentów:

  • RAMOWY WZÓR OFERTY ZAWARCIA PARTNERSTWA PROJEKTOWEGO /w ramach otwartego naboru partnera w celu zawiązania partnerstwa/ - pobierz TUTAJ
  • RAMOWY WZÓR WNIOSKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU WYMIENIONEGO W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE  W SPRAWIE ZAWARCIA PARTNERSTWA PROJEKTOWEGO Z GMINĄ MIASTA TORUŃ - pobierz TUTAJ
ilość odsłon podstrony: 5544
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"