RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

To podstrona, na której znajdziesz informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Porady dla Rady - drugi etap konsultacji

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.


Szczegółowe informacje - TUTAJ.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2017-2019

Zarządzeniem nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2017 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2017-2019. Jest to 4. kadencja od początku funkcjonowania RDPP w Toruniu, a jej członkowie po raz pierwszy zostali powołani na 3 lata (poprzednie kadencje były 2-letnie). Zmiana ta wynika z nowelizacji w 2015 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ww. programem, w skład 18-osobowej RDPP wchodzi 9 przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych wybieranych podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta Torunia desygnowanych przez ten organ, a także siedmiu przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia desygnowanych przez Prezydenta, reprezentujących działy merytoryczne.

Kompletny skład RDPP kadencji 2017-2019:

 1. Jędrzej Binkowski – Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”;

 2. Elżbieta Dokurno – Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia;

 3. Sławomir Filip Giminski – Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów „Łączymy Pokolenia”;

 4. Ewa Grobelska – Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”;

 5. Katarzyna Gucajtis – Fundacja Światło;

 6. Waldemar Katlewski – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia;

 7. Dorota Knut – Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia;

 8. Małgorzata Kowalska – CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne;

 9. Aleksandra Łukomska-Smulska – Europejska Unia Kobiet, Sekcja Polska, o/Toruń;

 10. Maria Pałucka – Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia;

 11. Aleksandra Ruszczak – Fundacja Społeczno-Charytatywna „Pomoc Rodzinie  i Ziemi”, Hospicjum Nadzieja;

 12. Artur Prażniewski – Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia;

 13. Małgorzata Skibicka – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia;

 14. Edyta Sulińska – Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia;

 15. Dagmara Tuszyńska – Radna Miasta Torunia;

 16. Łukasz Walkusz – Radny Miasta Torunia;

 17. Janusz Wiśniewski – Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych;

 18. Anna Zielińska – Fundacja Archipelag Inicjatyw.

Przewodnicząca: Aleksandra Łukomska-Smulska Europejska Unia Kobiet, Sekcja Polska, o/Toruń

Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Ruszczak – Fundacja Społeczno-Charytatywna „Pomoc Rodzinie  i Ziemi”, Hospicjum Nadzieja

Sekretarz: Małgorzata Skibicka – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia

Obsługa Rady: Małgorzata Skibicka Pełnomocnik PMT ds. współpracy z NGO, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój 18
E-mail:
rdpp@um.torun.pl
Tel.: 56 611 87 24

 

Protokoły z posiedzeń RDPP:

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2019

 

 

 

fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
ilość odsłon podstrony: 15245
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"