RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

To podstrona, na której znajdziesz informacje o Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

28 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Torunia powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na kadencję 2020 - 2022.

ZARZĄDZENIE PMT DO POBRANIA - TUTAJ.

Prezydent Torunia Michał Zaleski zaprasza  toruńskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022

Ogłoszenie o naborze do Rady - TUTAJ

 


 

Planowany termin kolejnego posiedzenia RDPP:

16 września 2019 r., godz. 9.00, budynek Urzędu Miasta Torunia przy Wałach gen. Sikorskiego 8, II piętro, sala nr 32.


 


 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały RMT w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zostały zakończone.


Raport z konsultacji pobierz - TUTAJ.


Projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miasta Torunia na sesji w dniu 12 września 2019 r.

Dokument został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, przy udziale aktualnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych. RDPP
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.


Projekt uchwały uwzględnia:

 1. Utrzymanie dotychczasowej liczebności Rady i proporcji składu: 18 osób, w tym 9 z sektora pozarządowego, 2 z Rady Miasta Torunia oraz 7 przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia.
 2. Utrzymanie sposobu wyboru przedstawicieli środowiska NGO podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz wprowadzenie precyzyjnych reguł i minimalnych terminów związanych z ogłoszeniem, zgłaszaniem kandydatów, głosowaniem i obliczaniem wyników.
 3. Wprowadzenie zapisów dotyczących powoływania i działania Rady w niepełnym składzie.
 4. Wprowadzenie reguł związanych z organizacją pracy rady i trybem jej działania, w szczególności zwoływaniem posiedzeń, wyborem i odwoływaniem osób funkcyjnych, ustalaniem porządku obrad, sposobem podejmowania decyzji, dokumentowaniem prac, a także wnioskowaniem w sprawie odwoływania członków Rady.

 

Porady dla Rady - drugi etap konsultacji

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.


Szczegółowe informacje - TUTAJ.


 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2017-2019

Zarządzeniem nr 25 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 stycznia 2017 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2017-2019. Jest to 4. kadencja od początku funkcjonowania RDPP w Toruniu, a jej członkowie po raz pierwszy zostali powołani na 3 lata (poprzednie kadencje były 2-letnie). Zmiana ta wynika z nowelizacji w 2015 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ww. programem, w skład 18-osobowej RDPP wchodzi 9 przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych wybieranych podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta Torunia desygnowanych przez ten organ, a także siedmiu przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia desygnowanych przez Prezydenta, reprezentujących działy merytoryczne.

Kompletny skład RDPP kadencji 2017-2019:

 1. Jędrzej Binkowski – Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”;

 2. Elżbieta Dokurno – Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia;

 3. Sławomir Filip Giminski – Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów „Łączymy Pokolenia”;

 4. Ewa Grobelska – Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”;

 5. Katarzyna Gucajtis – Fundacja Światło;

 6. Waldemar Katlewski – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia;

 7. Dorota Knut – Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia;

 8. Małgorzata Kowalska – CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne;

 9. Aleksandra Łukomska-Smulska – Europejska Unia Kobiet, Sekcja Polska, o/Toruń;

 10. Maria Pałucka – Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia;

 11. Aleksandra Ruszczak – Fundacja Społeczno-Charytatywna „Pomoc Rodzinie  i Ziemi”, Hospicjum Nadzieja;

 12. Artur Prażniewski – Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia;

 13. Małgorzata Skibicka – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia;

 14. Edyta Sulińska – Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia;

 15. Dagmara Tuszyńska – Radna Miasta Torunia;

 16. Łukasz Walkusz – Radny Miasta Torunia;

 17. Janusz Wiśniewski – Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych;

 18. Anna Zielińska – Fundacja Archipelag Inicjatyw.

Przewodnicząca: Aleksandra Łukomska-Smulska – Europejska Unia Kobiet, Sekcja Polska, o/Toruń

Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Ruszczak – Fundacja Społeczno-Charytatywna „Pomoc Rodzinie  i Ziemi”, Hospicjum Nadzieja

Sekretarz: Małgorzata Skibicka – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia

Obsługa Rady: Małgorzata Skibicka – Pełnomocnik PMT ds. współpracy z NGO, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, pokój 18
E-mail:
   

rdpp@um.torun.pl
Tel.: 56 611 87 24

Protokoły z posiedzeń RDPP:

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2019

 

 

 

fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
fot. Małgorzata Litwin
ilość odsłon podstrony: 16971
Share |
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"