2019-01-07 Stypendia Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury

Komisja ds. kulturalnych stypendiów 

Prezydent Torunia zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie naszego miasta do zgłaszania swoich przedstawicieli do składu Komisji ds. Stypendium Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury.

 

Komisja jest powoływana na mocy uchwały nr 389/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury, której głównym celem jest tworzenie warunków nauki i pracy, doskonalenia twórców i artystów oraz inspirowanie do podejmowanie ważnych społecznie zadań z zakresu kultury.

 

Zadaniem komisji jest analiza wniosków o przyznanie stypendiów oraz przygotowanie opinii na ich temat dla Prezydenta Miasta Torunia, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków finansowych. W składzie Komisji znajdzie się: dwóch przedstawicieli Rady Miasta Torunia, dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia oraz dwóch reprezentantów organizacji pozarządowych działających w sferze kultury na terenie Torunia. Komisja zostanie powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia na czas trwania VIII Kadencji Rady Miasta Torunia (tj. lata 2019-2023).

 

Jak się zgłosić do pracy w komisji?

 

Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Torunia w sferze kultury może zgłosić jednego kandydata.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      pisemne uzasadnienie oraz krótki opis doświadczeń kandydata w sferze kultury;

2)      rekomendacje popierające kandydaturę wystawione przez inne organizacje działające w sferze kultury;

3)      oświadczenie o niekaralności.

Zgłoszenie wraz z rekomendacjami oraz oświadczeniem o niekaralności można składać w terminie do 25.01.2019 r. pocztą lub osobiście w siedzibie Wydziału Kultury, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń.   

Przy podejmowaniu decyzji o powołaniu członków Komisji spośród zgłoszonych kandydatów, będzie brane pod uwagę doświadczenie kandydata, opinia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Toruia, a także liczba rekomendacji dla kandydata udzielonych przez organizacje pozarządowe działające w sferze Kultury.

ilość odsłon podstrony: 388
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"