Konkursy

Konkurs nr 2024/25
Data publikacji: 08-12-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez realizację w roku 2024 edukacji ekologicznej mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznych.

Kategoria:
edukacja ekologiczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 08-12-2023 - 31-12-2023
Konkurs nr 2024/24
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA POPRZEZ ORGANIZACJĘ NA TERENIE TORUNIA MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU KLUBÓW MIŁOŚNIKÓW SAMOCHODÓW

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 17-11-2023 - 20-12-2023
Konkurs nr 2024/23
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w trybie powierzenia

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 17-11-2023 - 28-12-2023
Konkurs nr 2024/22
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 zadań wspierających i upowszechniających turystykę i krajoznawstwo

Kategoria:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 17-11-2023 - 11-12-2023
Konkurs nr 2024/21
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie rewitalizacji poprzez realizację w 2024 roku przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza, i Starego Miasta) w trybie powierzenia.

Kategoria:
rewitalizacja
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 17-11-2023 - 02-01-2024
Konkurs nr 2024/16
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w sferze:
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
- wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, poprzez realizację w roku 2024 zadania w zakresie: PROMOCJA ZATRUDNIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kategoria:
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 17-11-2023 - 18-12-2023
Konkurs nr 2024/15
Data publikacji: 04-12-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie ochrony zwierząt wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez realizację w roku 2024 zadania przeprowadzenie zabiegów weterynaryjnych w zakresie sterylizacji i kastracji co najmniej 500 kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Toruń.

Kategoria:
ochrona zwierząt
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 04-12-2023 - 28-12-2023
Konkurs nr 2024/10
Data publikacji: 17-11-2023

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ w roku 2024 

Kategoria:
kultura i tradycja narodowa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 17-11-2023 - 18-12-2023