Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to proces pozyskiwania od obywateli, instytucji czy organizacji opinii na temat proponowanych przez administrację aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie mieszkańców.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu:

  • zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia
  • aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta
  • polepszania współpracy organów gminy z mieszkańcami oraz wzmacniania i realizowania idei leżącej u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej
  • zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie dla wyboru optymalnych rozwiązań

Etapy procesu konsultacji społecznych:

  • informowanie o zamierzenia/planach
  • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu
  • wymiana opinii
  • znajdowanie rozwiązań
  • informowanie o finalnej decyzji

Jesteś zainteresowany?