Konkursy wszystkie

Konkurs nr 2024/39
Data publikacji: 18-04-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania edukacji i wychowania poprzez realizację w roku 2024 w ramach kampanii społecznej pn. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI”.

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Kategoria:
wspieranie edukacji i wychowania
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-04-2024 - 15-05-2024
Konkurs nr 2024/38
Data publikacji: 18-04-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” poprzez organizację w roku 2024 zadań służących upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-04-2024 - 09-05-2024
Konkurs nr 2024/37
Data publikacji: 18-04-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez organizację w roku 2024 zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-04-2024 - 09-05-2024
Konkurs nr 2024/36
Data publikacji: 18-04-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior.

Kategoria:
sport, kultura fizyczna, rekreacja
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-04-2024 - 09-05-2024
Konkurs nr 2024/35
Data publikacji: 18-04-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w 2024 roku w zakresie wsparcia zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Torunia, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miasta Toruń w części dotyczącej tzw. „wkładów własnych” pod nazwą dofinansowanie wkładu własnego.

UWAGA! NABÓR CIĄGŁY, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 15.10.2024

Kategoria:
dofinansowanie wkładu własnego do projektów ngo
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 18-04-2024 - 15-10-2024
Konkurs nr 2024/34-II
Data publikacji: 03-04-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej poprzez realizację w roku 2024 muralu inspirowanego historią Torunia 

Kategoria:
kultura i tradycja narodowa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 03-04-2024 - 30-04-2024
Konkurs nr 2024/34
Data publikacji: 07-03-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie rewitalizacji poprzez realizację w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta)  /II tura/ w trybie powierzenia.

Kategoria:
rewitalizacja
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 07-03-2024 - 02-04-2024
Konkurs nr 2024/33
Data publikacji: 08-02-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez realizację w roku 2024 działań w zakresie prowadzenia tzw. centrów aktywności lokalnej.

Kategoria:
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 08-02-2024 - 29-02-2024
Konkurs nr 2024/32
Data publikacji: 08-02-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego poprzez realizację w roku 2024 działań polegających na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego zapewniających miejsca dla co najmniej 80 dzieci.

Kategoria:
pomoc społeczna
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 08-02-2024 - 29-02-2024
Konkurs nr 2024/31
Data publikacji: 08-02-2024

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2024 - w zakresie działań na rzecz rodzin wielodzietnych i osób w wieku 65+.

Kategoria:
wspieranie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa
Terminy przyjmowania wniosków:
  • 08-02-2024 - 29-02-2024