Nabory partnerstwa

Partner do wspólnej realizacji projektu poszukiwany
Data publikacji: 01-12-2023

Beleczka logotypów

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Między nami seniorami”

składanego w odpowiedzi na opublikowany przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-059/23, Priorytet 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Projekt jest zatytułowany: „Między nami seniorami”
 

Terminy przyjmowania wniosków:
  • 01-12-2023 - 22-12-2023