Nabory partnerstwa

Partner do wspólnej realizacji projektu poszukiwany
Data publikacji: 13-03-2024

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.)  Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Wygrana rodzina – model toruński” składanego w odpowiedzi na opublikowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24 w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS. Termin składania ofert: 04.04.2024, godz. 08:00.

Terminy przyjmowania wniosków:
  • 13-03-2024 - 04-04-2024
Partner do wspólnej realizacji projektu poszukiwany
Data publikacji: 01-12-2023

Beleczka logotypów

Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Między nami seniorami”

składanego w odpowiedzi na opublikowany przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 nabór nr FEKP.08.24-IZ.00-059/23, Priorytet 8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: FEKP.08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, schemat: Rozwój usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia dziennego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Projekt jest zatytułowany: „Między nami seniorami”
 

Terminy przyjmowania wniosków:
  • 01-12-2023 - 22-12-2023