Zbliżają się terminy składania ofert na otwarte konkursy PMT!
2017-04-26
Dotyczą one zadań realizowanych w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Wydłużamy termin naboru!
2017-04-12
Propozycje projektów do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023możemy składać do dnia 24 kwietnia 2017 r.
Przetwarzasz w swojej organizacji dane osobowe?
2017-04-11
Zapisz się na webinarium organizowane przez portal NGO.pl!
Zgłoś swój projekt
2017-04-07
Trwa nabór propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023.
Bezpłatne szkolenie nt. FASD
2017-04-05
Zapraszaja Fundacja "Daj Szansę", przy wsparciu Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji Po-most
       
  Wydarzenia z regionu
  Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
  Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
  Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
  Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
  Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
  Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"