Kilometry Dobra
2017-12-15
Jeżeli potrzebujesz wzmocnienia organizacji w działaniach fundraisingowych - zapoznaj się z propozycją Fundacji Polski Instytut Filantropii
KOMUNIKAT
2017-12-14
Zmiana treści ogłoszenia konkursowego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.  
Organizacja z Kowna poszukuje partnera projektowego
2017-12-12
Propozycja dotyczy projektu międzynarodowego w dziedzinie sztuki EBRU – malowania na wodzie.
40 mln zł na realizację projektów społecznych aktywizujących seniorów
2017-12-05
Ruszył Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)
Nabór do komisji konkursowych
2017-11-30
Nabór kandydatów - przedstawcieli NGO do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych
OTWARTE KONKURSY OFERT DLA NGO
2017-11-30
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanaie zadań publicznych gminy w roku 2018 oraz w latach 2018 - 2020.
Wyniki konkursu ofert
2017-11-29
Nieodpłatne poradnictwo prawne i edukacja prawna w 2018 r.
Otwarte konkursy ofert dla NGO
2017-11-27
Zadania z zakresu pomocy społecznej
Wyniki konkursu ofert
2017-11-23
Dofinansowanie wkładu własnego do projektu realizującego zadania własne Gminy Miasta Toruń, finansowanego z funduszy krajowych.
AKADEMIA ROZUMIENIA FASD
2017-11-22
Podsumowanie projektu Fundacji Daj Szansę.
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"