Wspólnie o programie - II etap konsultacji
2018-09-13
Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy GMT z NGO w 2019 r.
Konsultacje formularzy konkursowych i pozakonkursowych
2018-09-12
Do 24 września można wziąć udział w konsultacjach wzorów formularzy oferty konkursowej i pozakonkursowej, wzoru sprawozdań oraz umowy dotacyjnej.
Ochrona Danych Osobowych w praktyce
2018-09-10
Bezpłatne szkolenie i warsztaty dla organizacji pozarządowych (ngo) z województwa kujawsko-pomorskiego
Transgresje „Spokój”
2018-09-06
Tematem tegorocznych Transgresji będą kwestie związane z technikami osiągania spokoju we współczesnej cywilizacji, terapeutycznym potencjałem muzyki i
"Koalicja Kulturotwórców"
2018-09-03
Wizyta studyjna do Warszawy
Toruńska LGD uruchamia granty
2018-08-30
650 tys. zł to wartość pierwszej transzy środków w konkursie grantowym ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Dla Miasta Torunia”.
Pierwszy nabór wniosków LGD "Dla Miasta Torunia"
2018-08-29
Dofinansowanie na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Koalicja Kulturotwórców: Letnia Szkoła Animatorów
2018-08-28
"Najpiękniejsze jest w sztuce, że nie trzeba tego robić" - wykład Stanisława Rukszy
Toruński Tydzień Tolerancji
2018-08-22
Są pieniądze na tzw. małe granty dla organizacji pozarządowych.
NADA
2018-07-30
  Zapraszamy na czwartą edycję festiwalu muzycznego.
 
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"