Działo się!
2019-11-08
Wczoraj odbyło się XVI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych.
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
2019-10-23
Nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD
XVI Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych
2019-10-23
  7 listopada będzie się działo!   Elektroniczne zgłoszenia na forum http://aktywator.um.torun.pl/
Mamy program na 2020!
2019-10-21
10 października 2019 r. Rada Miasta Torunia przyjęła Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.
Nabór do komisji konkursowej
2019-10-17
Ocena ofert konkursowych na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
Spotkanie z Tomaszem Organkiem Tak Brzmi Miasto
2019-10-15
Tak Brzmi Miasto. Inkubator – Akademia w Toruniu.  
 
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"