Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie
2017-08-17
W poniedziałek, 21 sierpnia, upływa termin wysyłania zgłoszeń do udziału w forum!
Koncert skrzypcowy Steve'a Kindlera w Toruniu
2017-08-10
19 sierpnia o godz. 20:00 zapraszamy na Scenę na Wiśle. Wstęp wolny!
Dotacje na rozwój usług społecznych
2017-08-04
Prezydent Miasta Torunia ogłosił dwa konkursy ofert na utworzenie i prowadzenie klubów samopomocy.
Dotacje dla NGO
2017-08-03
Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku
Oferty w trybie uproszczonym
2017-07-31
Dwie toruńskie organizacje złożyły oferty realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.
Pierwszy nabór ofert na wynajem miejskich lokali dla NGO
2017-07-24
PMT ogłosił otwarty nabór ofert na najem Fortu I przy ul. Winnej 19 w Toruniu wraz z przyległym terenem.
Rusza XI edycja "Stalowego Anioła"
2017-07-20
czyli nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa.
Garść wiedzy dla NGO z zakresu księgowości
2017-07-18
Znajdziecie je na stronach portalu NGO.pl
Zbliża się termin składania ofert w otwartym konkursie PMT
2017-07-17
31 lipca upływa termin składania ofert na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych
Zbliżają się kolejne ważne terminy dla organizacji pozarządowych
2017-07-13
17 lipca mija termin sprawozdania do KRS (dla prowadzących działalność gospodarczą) oraz do MRPiPS (dla OPP)
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"