Ogłoszenie likwidacyjne

Informacje
czerwony wykrzyknik na żółtym tle

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"  podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 14.10. 2023 r. XI Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" w Toruniu, KRS 0000054824, NIP: 5251009030, REGON: 001258077 Uchwałą Nr 2/XI/WZD/2023 podjął decyzję o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.


Zgodnie z Uchwałą Nr 4/XI/WZD/2023 likwidatorami Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" zostały: Agnieszka Słowik, Magda Pawlak. Likwidatorzy działają łącznie.
Likwidatorzy wzywają wierzycieli do zgłaszania ewentualnych roszczeń w stosunku do stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia 20.11.2023 r. na poniżej podany adres do korespondencji.
Dane kontaktowe: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U" ul. Jęczmienna 10 lok. 8, 87-100 Toruń e-mail: tpzuatinteria [dot] pl