Wspólnie o programie na 2025 r. - etap I

Informacje
Fioletowy napis konsultacje społeczne na białym tle.Różowy napis Wpływamy na Toruń

Rozpoczynamy I etap konsultacji nad Programem współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Program to podstawowy dokument opisujący zasady współpracy pomiędzy administracją publiczną, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Dokument powstaje w trzyetapowej procedurze partycypacyjnej, która co roku staruje w lipcu i kończy się w czwartym kwartale uchwaleniem programu na kolejny rok kalendarzowy.

Zapraszamy na spotkanie

W pierwszym etapie zapraszamy działające w Toruniu organizacje pozarządowe do wspólnego tworzenia podstaw programu. Będziemy pracować w ramach grup tematycznych:

 1. Zawartość programu współpracy - cele programu, zasady współpracy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, sposób oceny realizacji programu, komisje konkursowe.
 2. Procedury konkursowe - tematyka konkursowa, przebieg konkursów, procedury, trudności napotykane przez NGO, itp.
 3. Wzajemne potrzeby i możliwości – Czego miasto potrzebuje od organizacji pozarządowych? Czego Organizacje pozarządowe potrzebują od miasta? Co możemy sobie wzajemnie zaoferować?
 4. Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych – porozmawiajmy o formule, pomysłach programowych, tematyce paneli i warsztatów, i innych zagadnieniach związanych z tym wydarzeniem.
 5. Najwięksi beneficjenci miejskich środków dotacyjnych:
  a) pomoc społeczna, usługi społeczne, profilaktyka, zdrowie;
  b) sport i rekreacja.

Spotkanie z sektorem NGO odbędzie się

18 lipca 2024 r. (czwartek) o godzinie 16.00

w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży
przy ulicy Łokietka 3 w Toruniu (5 piętro)

(dojazd w pobliże centrum tramwajami linii nr 2, 4, 7 oraz autobusami linii nr 18, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 112, 115)

Zgłoś swój udział!


Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu – do dnia 16 lipca 2024 r. do godziny 15.00 mailowo: k [dot] dabrowskaatum [dot] torun [dot] pl lub telefonicznie  pod numerem tel. 56 611 87 24.

Napisz do nas
Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu konsultacyjnym, prześlij nam swoją propozycję w terminie do 31 lipca 2024 r. na adres: konsultacjeatum [dot] torun [dot] pl


Informacje dodatkowe dotyczące przebiegu konsultacji:

I etap:

 • 08 lipca 2024 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych;
 • 18 lipca 2024 r. – spotkanie konsultacyjne, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu;
 • 31 lipca 2024 r. – zamończenie okresu zbierania propozycji do programu w I etapie;

II etap:

 • sierpień 2024 – analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania, prace nad projektem programu, przygotowanie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia propozycji treści dokumentu na rok 2025;
 • wrzesień 2024 – przedstawienie efektów pracy nad programem Prezydentowi Miasta Torunia;

III etap:

 • wrzesień 2024 – publikacja projektu na stronie internetowej, otwarte zgłaszanie uwag do projektu;
 • przełom września i października 2024 – analiza zgłoszonych uwag, wprowadzanie propozycji poprawek do treści programu i przedstawienie wyników pracy Prezydentowi Miasta Torunia, przygotowanie końcowego projektu uchwały RMT w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. - w terminie pozwalającym na przedstawienie uchwały podczas sesji Rady Miasta Torunia w zaplanowanej na 17 października 2024 r.;
 • październik 2024 - przedstawienie projektu uchwały na sesji Rady Miasta Torunia.

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz z działami UMT i jednostkami miejskimi prowadzącymi współpracę z sektorem pozarządowym.