4. w tym roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego m. Torunia

Informacje
4 posiedzenie RDPP

We wtorek 4 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego m.Torunia.

W porządku obrad  rady znalazły się m.in.tematy:

  • rozpatrzenie zgłoszeń kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych,
  • informacja nt. sprawozdania z Programu współpracy Gminy Miasta Toruń w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi,
  • zakres konkursu na przeprowadzenie szkoleń dla NGO,
  • rozpoczęcia procesu partycypacyjnego tworzenia „Programu współpracy miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi w 2025 r.

Na uwagę zasługuje fakt, że skład rady uzupełniono o dwóch nowych członków. Wraz z upływem VIII kadencji Rady Miasta Torunia wygasła delegacja, którą posiadali p. Łukasz Walkusz oraz p. Dagmara Tuszyńska. Uchwałą nr 16/24 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2024 r. Radni nowej IX kadencji, do udziału w pracach RDPP desygnowali  p. Macieja Koziołockiego i ponownie p. Łukasza Walkusza - w tej kadencji Przewodniczącego Rady Miasta Torunia . Ponadto  Prezydent Torunia Paweł Gulewski  w związku powołaniem na stanowisko II zastępcy Prezydenta Miasta Torunia p. Dagmary Zielińskiej desygnował do składu rady p. Dorotę Bełkowską vel Kamińską z Toruńskiego Centrum Usług Społecznych. Nowi członkowie rady otrzymali z rąk Przewodniczącej Aleksandry Łukomskiej - Smulskiej nominacje Prezydenta Torunia.