PROGRAMY WSPÓŁPRACY GMINY MIASTA TORUŃ Z NGO

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2024

UCHWAŁA 1212/23 RMT

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2023.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2022.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2021.

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jej mieszkańców na rok 2020.