Wolontariat

Chcesz podzielić się swoim czasem i umiejętnościami, aby działać na rzecz osób lub organizacji pozarządowych?  A może organizujesz wydarzenie wymagające dodatkowej pomocy wolontariuszy?

Jako wolontariusz:

  • możesz rozwinąć swoje umiejętności,
  • zyskać doświadczenie w pracy w ogólnoświatowych organizacjach,
  • spotkać wspaniałych ludzi,
  • uczestniczyć w kreatywnych i rozwojowych projektach.

Jako organizator wolontariatu możesz:

  • podzielić się swoim zapotrzebowaniem,
  • znaleźć odpowiednią kadrę wspierającą Twój projekt.

Strona internetowa www.2pietrotorun.pl/wolontariat ułatwi współpracę między wolontariuszami a organizacjami pozarządowymi.
Znajdziecie tam m.in. formularz rejestracji użytkownika: wolontariusza lub organizatora wydarzenia.

Wybierając opcję organizatora, macie możliwość utworzenia wydarzenia, do którego wskazujemy liczbę, rodzaj czy predyspozycje potrzebnych do pomocy wolontariuszy. Wybierając rejestrację jako wolontariusz, prezentujecie swój profil potencjalnym organizatorom oraz wybieracie interesujące nas wydarzenia.
Niezależnie od roli możemy elektronicznie skontaktować się z odbiorcą. Na wasze konto wpłynie informacja o gotowości do podjęcia wolontariatu lub o wybraniu was jako wolontariusza przez organizatora. Nowoczesne narzędzie informuje użytkowników za pomocą newslettera o pojawiających się nowych informacjach na portalu, a w przypadku wolontariuszy dodatkowo powiadamia o nowych wydarzeniach.

Strona powstała z myślą o łączeniu osób i instytucji potrzebujących pomocy z osobami, które taką bezinteresowną pomoc mogą nieść.

>>> Przejdź do serwisu Toruńskiej Bazy Wolontariatu