Pierwsze konkursy dla NGO na 2024 rok

Informacje
znak drogowy z wykrzyknikami

Prezydent Torunia Michał Zaleski ogłosił pierwszą turę konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe w 2024 roku.
 


NGO-sy mogą składać oferty w pięciu postępowaniach konkursowych:

 

  • Konkurs nr 2024/01 - Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia - z terminem składania ofert  do 16 listopada 2023.
  • Konkurs nr 2024/02 - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - z terminem składania ofert  do 16 listopada 2023.
  • Konkurs nr 2024/03  - „Promocja zdrowia psychicznego” poprzez realizację w roku 2024 projektów z zakresu promocji zdrowia psychicznego - z terminem składania ofert  do 26 listopada 2023.
  • Konkurs nr 2024/04  - „Profilaktyka uzależnień” (I tura) poprzez realizację w roku 2024 zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami - z terminem składania ofert  do 24 listopada 2023.
  • Konkurs nr 2024/05 - Prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. - z terminem składania ofert  do 24 listopada 2023.

Łączna wartość środków przewidzianych na dotacje w tej transzy konkursowej wynosi 9.369.000 zł.


Przejdź do strony z aktywnymi konkursami dla NGO