Rada Okręgu nr 10 zaprasza na spotkanie

Informacje
mapa Torunia

Rada Okręgu nr 10 zaprasza na spotkanie, podczas którego poruszony zostanie temat wniosków, które warto złożyć do planu ogólnego dla całego miasta i poszczególnych dzielnic. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 maja 2024 o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9. Podczas spotkania Stanisław Wroński, ekspert w zakresie urbanizacji Torunia pomoże przygotować pisma, które będą ważnym elementem przy dalszych konsultacjach. Więcej informacji można znaleźć na stronie miejskiej TUTAJ

 

 


          Przypominamy:

  • Każda gmina w terminie do 31 grudnia 2025 r. będzie zobowiązana uchwalić plan ogólny dla obszaru całej gminy, który zastąpi dotychczas uchwalane studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  • Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, co oznacza, że na jego podstawie będzie można uchwalać miejscowe plany oraz wydawać decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
  • Plan ogólny ma być prostszym dokumentem niż studium, w którym zostaną określone strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne. W planie ogólnym gmina będzie mogła dodatkowo określić obszary uzupełnienia zabudowy oraz obszary zabudowy śródmiejskiej.

    Wnioski składać można do 31 maja 2024 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej:

  •  za pomocą platformy ePUAP
  •  mailowo: mpuatmpu-torun [dot] pl
  •  na papierze - na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B, 87- 100 Toruń
  •  elektronicznie - z wykorzystaniem dostępnej w Internecie platformy Voxly.pl

 Termin: wtorek, 21 maja 2024, 18:00
 Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Rzepakowa 7/9, informacja o sali zostanie przekazana przy wejściu na portierni
 Kontakt telefoniczny:  tel. 796035904