XVIII Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych

Informacje
plakat promujący wydarzenie,granatowy napis na turkusowym tle

28 listopada 2023 r. przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkają się na XVIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 10.00 w hotelu Filmar. Rejestracja uczestników od godz. 9.30.

Doroczne spotkanie toruńskiego środowiska pozarządowego jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów organizacji działających w Toruniu, skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Forum jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Toruńskim Centrum Usług Społecznych – jednostką powołaną w celu integrowania i koordynowania usług społecznych w naszym mieście.


W ramach części plenarnej będziemy poruszać m.in. zagadnienia związane z:

  •     dostępnością projektów, w tym imprez i wydarzeń, realizowanych z udziałem dotacji miejskich;
  •     wsparciem Miasta Torunia dla organizacji pozarządowych i wykonywanych przez nie zadań publicznych w 2024 roku;
  •     realizacją projektów w obszarze rewitalizacji.

    W czasie warsztatów szkoleniowych poznamy:

  •     źródła finansowania działań NGO (rządowe, samorządowe, biznesowe),
  •     sposoby promowania aktywności organizacji,
  •     reguły myślenia projektowego w procesie pozyskiwania grantów,
  •     dostępność z punktu widzenia osób ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowo pracownicy Urzędu Miasta Torunia będą udzielać Państwu informacji na temat konkursów miejskich dla NGO zaplanowanych na przyszły rok w poszczególnych obszarach tematycznych, wyjaśniać zawiłości procedur i dokumentacji.

Podczas tegorocznego Forum przeprowadzone zostaną także wybory przedstawicieli toruńskiego środowiska pozarządowego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI Kadencji. Uczestnicy wyłonią dwie osoby: jednego delegata do Sejmiku reprezentującego toruńskie organizacje pozarządowe oraz jego stałego zastępcę.

Do pobrania: pełen program XVIII TFOP