FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

Informacje podstawowe
REGON
092943081
NIP
5581735213
Nazwa

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

Numer w rejestrze lub ewidencji
0000227442
Adres siedziby
Kraj
Polska
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Powiat
M. Toruń
Gmina
M. Toruń
Miejscowość
Toruń
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość poczty
Toruń
Ulica
UL. Kraszewskiego
Numer nieruchomości
40
Numer lokalu
5
Nietypowe miejsce lokalizacji
-
Dane kontaktowe
Numer telefonu
-
Numer wewn. telefonu
-
Numer faksu
-
Adres email
-
Adres strony internetowej
-

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

Pełna BAZA NGO