Miliony dla pozarządówek

Informacje
znaki drogowe biało czerwony trójkąt z wykrzyknikami

Prezydent Torunia Michał Zaleski ogłosił kolejną turę konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe w 2024 roku.

Łącznie z naborami opublikowanymi w październiku i pierwszej połowie listopada w puli konkursowej dla ngo jest prawie 37.000.000 zł . Kwota ta już w tej chwili przekracza łączną kwotę zapisaną na te same działania w całym 2023 roku w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi. Do chwili obecnej na zadania w 2024 roku realizowane przez pozarządówki ogłoszono już dwadzieścia trzy postępowania konkursowe, a ogłoszenia kolejnej transzy konkursów dla NGO należy się spodziewać w I kwartale nowego roku.
 

NGO-sy mogą składać oferty w kolejnych czternastu postępowaniach konkursowych:

 •     Konkurs nr 2024/10 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.
 •     Konkurs nr 2024/11 z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu
      samopomocy  dla  maksymalnie 188 osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 •     Konkurs nr 2024/12 w zakresie pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na  organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych
      usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 •     Konkurs nr 2024/13 z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024  zadania polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla
      minimalnie 27 i maksymalnie 35 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - mieszkańców Gminy Miasta Toruń.
 •     Konkurs nr 2024/14 z zakresu pomocy społecznej poprzez realizację w roku 2024 zadania polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc całodobowych
      okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 22 osób.
 •    Konkurs nr 2024/16 w zakresie promocji zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 •     Konkurs nr 2024/17 w zakresie rozwoju sportu  w kategorii senior.
 •     Konkurs nr 2024/18 w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
 •     Konkurs nr 2024/19.1 w zakresie organizacji w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych      
      kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia.
 •     Konkurs nr 2024/20 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
 •     Konkurs nr 2024/21 w zakresie rewitalizacji poprzez realizację w 2024 roku przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego
      Przedmieścia, Podgórza, i Starego Miasta) w trybie powierzenia.
 •     Konkurs nr 2024/22 w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 zadań wspierających i upowszechniających turystykę i krajoznawstwo
 •     Konkurs nr 2024/23 w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację w roku 2024 upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w trybie powierzenia.
 •     Konkurs nr 2024/24 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację na terenie Torunia Międzynarodowego Zlotu
      Klubów Miłośników Samochodów.

Przejdź do strony z wykazem wszystkich aktualnie aktywnych postępowań konkursowych (z otwartym terminem składania ofert) oraz z linkami do materiałów konkursowych