Toruń przyjazny seniorom

Informacje
Logotyp konsultacji społecznych:Wpływamy na Toruń - napis w kolorach fioletowych i różowych z gwiazdka w tych samych kolorach

Tworzymy politykę senioralną miasta Torunia  – dokument, który będzie wyznaczać kierunek działań dla miasta, miejskich instytucji i podmiotów realizujących zadania na rzecz seniorów w naszym mieście. Toruńskie Centrum Usług Społecznych przygotowało projekt „Polityki senioralnej miasta Torunia do roku 2030”, o którym teraz chcemy porozmawiać z mieszkańcami.

Dane statystyczne nie pozostawiają wątpliwości -  w Toruniu, tak jak w wielu innych miastach w Polsce, społeczeństwo starzeje się. Dlatego ważne jest dostosowanie oferty miejskiej do potrzeb sygnalizowanych przez seniorów oraz organizacje działające na ich rzecz.

W opracowanym dokumencie zawarto szczegółową analizę katalogu działań kierowanych do seniorów, realizowanych przez miasto lub na jego zlecenie, podsumowanie przeprowadzonych badań, na podstawie których wypracowano cele strategiczne, cele operacyjne oraz rekomendacje dotyczące dalszej realizacji działań na rzecz społeczeństwa w wieku senioralnym.

Podstawę do opracowania dokumentu stanowiło badanie ankietowe przeprowadzone na grupie 175 osób oraz dwa badania focusowe przeprowadzone z przedstawicielami środowiska seniorów oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Wspólnie z mieszkańcami chcemy zastanowić się:

  • czy opracowany projekt dokumentu spełnia oczekiwania mieszkańców?
  • czy rekomendacje zawarte w projekcie są szansą, aby tworzyć działania przyjazne dla seniorek i seniorów?
  • co jeszcze należałoby uwzględnić w „Polityce senioralnej miasta Torunia do roku 2030”?

Spotkajmy się

Zapraszamy do udziału w dyżurach konsultacyjnych w dniach:

    16 listopada (czwartek) i 17 listopada (piątek) 2023 r. w godzinach 15.00-17.00.
    Dyżur będzie odbywał się równolegle w siedzibach dziennych domów pobytu dla seniorów w następujących lokalizacjach:

  • ul. Mickiewicza 57,
  • ul. Bydgoska 74,
  • ul. Podgórska 2,
  • ul. Watzenrodego 15a,
  • ul. Rydygiera 30/32

    28 listopada 2023 r. (wtorek) podczas VIII Kawiarenki Obywatelskiej Seniorów w OPP Dom Harcerza , ul. Rynek Staromiejski 6, w godz. 11.00-13.00

Zgłoś swój udział w spotkaniu

Prosimy o zgłaszanie drogą mailową (na adres konsultacjeatum [dot] torun [dot] pl) lub telefoniczną (tel. 56 611 86 73) chęci udziału w dyżurze w dogodnym dla siebie terminie, wskazując jeden ze wskazanych wyżej dni i godzinę spotkania.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Napisz do nas

Zachęcamy zainteresowanych tematem do udziału w dyżurach. Jeżeli jednak nie możesz w nich uczestniczyć, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas!

  • do 28 listopada 2023 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą elektroniczną na adres: konsultacjeatum [dot] torun [dot] pl

Materiały do pobrania:

projekt „Polityki senioralnej miasta Torunia do roku 2030”

Konsultacje są prowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Toruńskim Centrum Usług Społecznych.